Naphtali Ramim ridge

רכס רמים נפתלי

רכס רמים נפתלי – מערבית לנו זהו החריץ העמוק של נחל קדש המגיע מלבנון, עובר בבקעת קדש והיחידי שמצליח לפרוץ את רכס רמים נפתלי ממערב ולזרום מזרחה. אחריו צוק מנרה בגובה של

כ – 780 מ'. על הצוק מצפור מרהיב על עמק החולה והסביבה אליו ניתן להגיע גם ברכבל.

המבנה הגיאולוגי של רכס רמים נפתלי שונה מאזור רכס הרי יהודה על אף הדמיון בגבהים. גם הגיל הגיאולוגי של הסלעים שונה. כאן המסלע בשכבות התחתונות מורכב מאבן חול ובעליונות מאבן גיר ולכן מאופיין בבלייה גבוהה. מכאן גם תלילותו, היות והשכבות התחתונות מתבלות והשכבות העליונות מתמוטטות.  על אחד ממדרונות הרכס ליד קריית שמונה יש פארק גיאולוגי המוקדש לסביבה ולמסלע.