Kiryat Shmona

קריית שמונה

קריית שמונה – בקריית שמונה ישנם שני אזורי תעשייה, מדרום לעיר ומצפון מזרח לה. קריית שמונה החלה כעיירת פיתוח בשנת 51' ומאופיינת באיכות הנוף שלה מעצם מיקומה באחת מהיפנות היפות במדינה, ובבעיות הביטחון המלוות אותה מהקמתה. העיר מרוחקת כ -4 ק"מ מהגבול הלבנוני ואחת לתקופה, סובלת כתוצאה מהסלמה במצב הביטחוני בצפון.

לאור כך, העיר סובלת מחוסר יציבות באוכלוסייה. קיימת סטטיסטיקה לגבי קריית שמונה המסיקה כי עברו בה למעלה מ – 200,000 איש, על אף שמתגוררים בה רק 25,000 איש.

מכללת תל – חי הוקמה כבר בשנות השישים על אף תפיסתה המודרנית. אמנם לא כמכללה אקדמית, אך כמרכז לימודים והכשרה סביבתי. עם הזמן התפתחה למכללה מתמחה ומובילה בארץ בתחומים מסוימים, עבודה סוציאלית, טכנולוגיה, מחקר חקלאי ועוד.