A guide to keeping Mitzvot in the sand

המדריך לשומר מצוות בחו"ל

לשומרים מצוות בטיסה לחו"ל יש אתגרים מעט שונים ממטיילים חילונים.

בשבתות:

  • יש להגיע מבעוד מועד כניסת השבת על מנת לבדוק איך ניתן למצוא מסלול לחדר ללא חילול שבת, ולבקש מפתח רגיל לחדר, יש להגדיל ראש ולבדוק האם במלון שאתם עתידים לשהות מפתחות פשוטות לפתיחת הדלת ללא כרטיס מגנטי.
  • שימו לב שבמידה ויש אור אוטומטי במקרר לדאוג לנטרל אותו.
  • בחו"ל אין עירוב ואסור לטלטל דברים בכיסים, יש להצטייד בחגורת שבת על מנת שתהיה לכם האפשרות לקחת אתכם מפתחות.

כשרות:

מותר לקנות ירקות ופירות, ולרכוש דגים עם סנפירים וקשקשים.