"the scroll finger" Etsba a Galil

אצבע הגליל מסלול

אצבע הגליל – את עשרת הקילומטרים האחרונים של כביש 90 מצוק מנרה ועד מטולה נהוג לכנות אצבע הגליל, בשל צורת האצבע שנוצרה עם קביעת הגבולות המדיניים בעבר.

מבחינה ויזואלית על המפה – המושג התאים לצורת השטח עד 67' עת נכבשו הגולן והחרמון – כיום פחות מתאים לצורת האצבע. אנו עולים למטולה שהיא "הציפורן" של האצבע. המטעים מסביבנו כבר שייכים למטולה.

אנו רחוקים כמה ק"מ ממטולה ובעבר, לחקלאי מטולה שנדרשו להגיע לשדותיהם לקח המסע שעתיים לכל כיוון – וזו הייתה הסיבה להקמת חצר תל-חי, על מנת שתשמש כמקום לינה לאיכרים במהלך השבוע ותחסוך את הדרך היומית הארוכה ממטולה לשדותיהם. תושבי מטולה עוסקים בחקלאות עד ימינו וישנם משפחות שהן כבר דור חמישי של חקלאים.

מזג האוויר באזור בעיר מטולה תחזית שבועית

עיקר הגידולים כאן הם מטעי נשירים, נקטרינות, דובדבנים תפוחים וכו'. אוכלוסיית מטולה מונה כיום כ – 2500 תושבים שחלקם עוסקים בחקלאות וחלקם מנהלים חיים עירוניים לכל דבר. מטולה סובלת פחות מהתדמית הביטחונית ומחירי הדיור כאן אינם זולים.

תחנת המשטרה הבריטית המנדטורית – הוקמה סמוך למושבה היהודית מטולה כחלק ממצודות טגארט לאחר המרד הערבי ב 36'-39'. עם עזיבת הבריטים הם נתנו את מפתחות התחנה לתושב מטולה, איציק הוכמן שהיה מ"פ בפלמ"ח. הוכמן קשור גם בקרבות נבי-יושע ולימים ייהרג בהתקפה השנייה לכיבוש צפת מאש כוחותינו, בעקבות טעות בזיהוי.

אנדרטת לי"ב חללי הספארי במטולה – הוקמה ב – 1985 לאחר פיגוע מכונית תופת סמוך למארג' עיון, כנגד שיירת משאיות ספארי של צה"ל שהעבירה חיילים ללבנון לאחר שחזרו מחופשה. משאיות הספארי שימשו בעת ההיא מטרות לפיגועי המחבלים. בפיגוע נהרגו 12 חיילים ונפצעו 14.

סמוך לגדר, מעבר לגבול נמצאים גשרי מטולה, שניים מהגשרים שפוצצו ב – 1946 בליל הגשרים.

גשר מטולה צפון מערב על הכביש המוביל לצידון, פוצץ על ידי כוח מהגדוד השלישי של הפלמ"ח בפיקוד דוד צ'רקסקי שנהרג אח"כ בנבי יושע ("איש הפלמ"ח ושמו דודו" משירו של חיים חפר).

גשר מטולה צפון מזרח, על נחל עיון, פוצץ על ידי כוח מהגדוד השלישי של הפלמ"ח בפיקוד דני נוימן. נפתחה אש על הכוח, אך הוא הצליח לשוב ללא נפגעים.