How to be careful at sea

איך להיזהר בים?

דגל אדום: מצביע על ים מסוכן, ניתן להתרחץ אך יש להשמר עקב תנאי ים מאתגרים.

דגל שחור: ים סוער או סוחף במיוחד המצביע על סכנה ממשית, דגל שחור מורה על איסור רחצה.

דגל לבן: הים רגוע ומיטבתי לרחצה יחד עם זאת יש תמיד להישמר.

דגל סגול: זהירות מדוזות.

למה יש להזהר בים מחוף לא ללא מציל?

מרבית התביעות המתרחשות מדי שנה בישראל, אשר לצערנו מביאות גם לא פעם לאיבוד חיי אדם, קורות בחופים לא מוכרזים בהם אין מציל.

הים מושך לעומק ולא לקרקעית הים.

סחף: איך להישמר ואיך להינצל

האזור הרגוע במים סוחף לתוך הים הרחק מהחוף, התשישות בחזרה לחוף בהיאבקות בסחף עלולה להתיש וחלילה להכניע אתכם וחלילה לגרום לתביעה.

הפתרון הכי טוב כאשר אתם נמצאים בסחף הוא לחפש את הנתיב בו יש גלים לכיוון החוף ולבחור במסלול זה לשחייה חזרה לכיוון החוף.

https://youtu.be/17RsqJ2-oro
אסתי בשטח ממה להזהר בים

איך מצילים אדם שתובע?

לבד "או בידיים חשופות" כדאי מאוד להימנע מניסיון למשות אדם מתוך המים מכיוון שרצון ההישרדות של התובע עלול לגרום לתביעה של האדם המציל והאדם האמור להינצל.

יש לחפש כלי עזר על מנת למשות אדם שתובע ולאתר במרחב הקרוב כל דבר אשר ניתן להשתמש בו כמצוף וכך להעניק סיוע מועיל מבלי להגיע למצב של תביעה כפולה.

זו הסיבה שאנו שומעים לצערנו המון מקרים אשר בני אדם אשר נכנסו לסייע לאדם מתביעה בסוף מצאו יחדיו את מותם או הצליחו להציל את התובע ושילמו על כך בחייהם.

 

שתיה מרובה

יש לשים לב שבים בגלל שאנחנו רואים הרבה מים אנחנו מרגישים פסיכולוגית לא צמאים, יש להקפיד על שתיה מרובה על מנת לא להתייבש.